VETBot-hanke toteutettiin ajalla 9.9.2019-28.2.2022.

Hankkeessa tutkittiin, kehitettiin ja kokeiltiin tekoälyteknologian mahdollisuuksia yksilöllisen opintopolun eri vaiheissa huomioiden myös monikulttuurisen ja kansainvälisen oppijan tarpeet.

Hankkeessa testattavat ratkaisut pohjautuvat pääsääntöisesti avoimen lähdekoodin tekoäly- ja chatbot -ratkaisuihin, joka sallii niiden kustannustehokkaan skaalaamisen ja hyödyntämisen myös hankkeen jälkeen. Lisäksi tutkitaan, määritellään ja kehitetään koulutuksen ja ohjauksen tukiprosesseja.

VETBot toteutetaan Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian, Suomen yrittäjäopisto SYO:n ja Savon koulutuskuntayhtymä SAKKY:n yhteistyönä. Hanke saa rahoitusta Opetushallituksen Ammatillisen koulutuksen uudet oppimisympäristöt ja – ratkaisuihin kohdennetusta valtionavustuksesta.